loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

L. Mažylis. Kas jau nuveikta INTA komitete?

INTA komitetas. EP nuotr.

Tarptautinės prekybos komitete (INTA) esu pakaitinis narys. Iš viso šiam komitetui priklauso 82 nariai: 41 pagrindinis ir 41 pakaitinis narys. Komiteto pirmininkas yra vokietis Bernd Lange. Esu vienintelis Lietuvos atstovas INTA. Šis komitetas vertina visus Europos Sąjungos prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis. INTA taip pat nagrinėja Europos Komisijos darbą dar prieš pradedant derybas ir jau derybų metu bei dalyvauja sprendimų dėl prekybos teisinės bazės priėmime. Prekybos susitarimai ir teisės aktai gali pradėti galioti tik su Europos Parlamento pritarimu.

Komitetas taip pat vadovauja diskusijai dėl ateities tarptautinės prekybos krypties ir atstovauja taisyklėmis grįstą prekybos tvarką bei prižiūri kaip prekyba, investicijos veikia praktikoje. INTA siekia užimti aktyvų ir svarų vaidmenį formuojant ES prekybos politiką, kuri būtų teisinga, tvari ir atstovaujanti bendras globalias vertybes.

Europos liaudies frakcija mane paskyrė šešėliniu pranešėju klausimams dėl Rusijos ir Centrinės Azijos. Tai reiškia, kad kuomet atsiras klausimas dėl prekybos santykių su šiomis teritorijomis, pranešėjas turės gilintis į susijusius teisės aktus, rengti poziciją ir pristatyti ją frakcijoje.

Komiteto posėdžiai

Pirmasis INTA komiteto posėdis, kaip ir ENVI, buvo surengtas liepos 10. Jo metu buvo išrinktas pirmininkas ir keturi jo pavaduotojai. Liepos 22 d., surengus antrąjį INTA posėdį, buvo pasikeista nuomonėmis dėl esamos ES prekybos politikos situacijos su už prekybą atsakinga Komisijos nare Cecilia Malmström. Taip pat buvo aptartas ES 2020 finansinių metų budžetas.

Trečiajame posėdyje, vykusiame jau rugsėjo 2-3 dienomis, buvo tęsiamas ES prekybos politikos laukiančių iššūkių bei ES 2020 finansinių metų biudžeto aptarimas. Plačiau nagrinėta esama derybų dėl prekybos susitarimų padėtis bei eiga, ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimo aspektai. Taip pat, čia Suomijos vystomojo bendradarbiavimo ir užsienio prekybos ministras, atstovaujantis pareigas einančiam ES Tarybos pirmininkui, Ville Skinnari plačiau pristatė Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, kurie bus aktualūs tarptautinės prekybos politikos srityje.

Posėdyje, sukvietusiame komiteto narius rugsėjo 23-24 dienomis, toliau tęstos ankstesniuose posėdžiuose pradėtos diskusijos dėl ES 2020 finansinių metų biudžeto. Kartu išklausytas Komisijos atstovų pranešimas apie prekybos aspektus ES kovos su miškų naikinimu strategijoje bei pranešimas apie naujausias prekybos tendencijas.

Rugsėjo 30 dieną vyko už prekybą atsakingo paskirtojo Komisijos nario Philo Hogano klausymai, kurie pastarajam baigėsi sėkmingai – Europos Parlamentas patvirtino paskirtąjį komisarą.

Spalio 2 d. posėdyje plačiau pradėti nagrinėti tarptautinės prekybos politikos aspektai su atskiromis valstybėmis: keistasi nuomonėmis dėl ES ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo aspektų, aptartos derybos ir jų pagrindiniai klausymai ES ir Australijos prekybos santykių srityje, išreikštos nuomonės bei pastabos dėl santykių su JAV (susitarimas dėl tarifinės kvotos, kuriuo leidžiama padidinti aukštos kokybės jautienos autonominę importo tarifų kvotą, 2018 m. liepos 25 d. ES ir JAV bendro pareiškimo įgyvendinimo), makrofinansinės paramos Jordanijai. Taip pat, Komisijos atstovai pristatė esamą progresą bei kylančius sunkumus dėl daugiašalių derybų PPO elektroninės prekybos srityje.