loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Apie maneAš, Liudas Mažylis, šioje svetainėje dalinuosi informacija apie savo veiklą Europos Parlamente, apie nuolatines sprendimų paieškas. Patikėkite: nuolat tenka ieškoti nestandartinių sprendimų. Juk Europos integracija – nuolatinis procesas, jis svarbus Lietuvai, jis svarbus visiems. Tai – ir pagrindas dialogui bei diskusijoms, kaip geriau atliepti nuolatinius iššūkius. Mano oficiali paskyra Europos Parlamento internetinėje svetainėje, kur pateikiama informacija apie mano veiklą: https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197841/LIUDAS_MAZYLIS/home.

Svetainės struktūra – gana įprastinė.

Šioje skiltyje, „Apie mane“, rasite informaciją apie mano atstovaujamus komitetus Europos Parlamente (EP). Taip pat galite sužinoti įdomių mano biografijos faktų, susipažinti su daugelį metų vykdytos akademinės veiklos rezultatais ir netgi pasiskaityti apie Vasario 16-osios Akto paieškas…

„Naujienose“ aš dalinuosi žiniomis apie savo atstovaujamų komitetų, delegacijų ir grupių veiklą,  pristatau ten analizuojamus klausimus. Čia rasite informaciją apie įvykius, iniciatyvas ne tik Briuselyje ir Strasbūre, bet ir Lietuvoje.

„Dienoraštyje“ laisvu stiliumi pasakoju apie savo kasdienes patirtis. Tikiu, kad per tai atsiskleis ir mano pozicija įvairiais iškylančiais politiniais klausimais.

„Veiklos kalendoriuje“ galite sekti informaciją apie mano dienotvarkę.

„Galerijoje“ dalinuosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, akimirkomis iš savo parlamentinės veiklos, įvairių renginių ir susitikimų. Užsukite – gal rasite galerijoje ir save!

Plačiau apie mano pareigas Europos Parlamente

Priklausau ir atstovauju Europos liaudies partijos (ELP) frakcijai EP.

Esu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) narys ir vienintelis Lietuvos atstovas jame. Šis – beje, pats gausiausias narių skaičiumi – komitetas rengia sprendimus ir kitais aplinkos politikos, žmogaus sveikatos ir maisto saugos klausimais. O ši politika pastaruoju metu tampa vis glaudžiau susijusi su ekonomikos, energetikos, socialinėmis ir kitų sričių problemomis. Netenka abejoti, kad per artimiausius metus ne tik šio komiteto, bet ir visų Europos Sąjungos institucijų svarbiausias uždavinys bus kova su klimato kaita.

Nuo 2020 metų rugsėjo tapau Specialiojo kovos su vėžiu komiteto (BECA) nariu. Specialiojo kovos su vėžiu komiteto steigimas Europos Parlamente patvirtintas 2020 metų birželio 18 dieną. Komitetui pavesta įvertinti ES galimybes imtis konkrečių veiksmų, taip pat pasiūlyti teisės aktus ar kitas priemones, galinčias padėti užkirsti kelią vėžiui, jį gydyti ir plėtoti mokslinius tyrimus. 2020 m. rugsėjo 23 dieną įvyko pirmasis komiteto steigiamasis susirinkimas. Šio komiteto įsteigimas yra labai svarbus žingsnis EP veikloje, skirtoje kovai su vėžiu. Komitetas savo veiklą baigė 2021 m. gruodį patvirtindamas galutinę kovos su vėžiu strategiją.

Nuo 2022 metų kovo tapau  Specialiojo COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties ir rekomendacijų ateičiai komiteto (COVI) nariu. Komiteto steigiamasis posėdis įvyko 2022 metų balandžio 19 d. 2023 m. birželį ir pakaitinio komiteto nario tapau pagrindiniu.

Esu pakaitinis narys ir kitame svarbiame – Tarptautinės prekybos – komitete (INTA).

Šis komitetas analizuoja visus Europos Sąjungos prekybos susitarimus, nagrinėja Europos Komisijos darbą tiek prieš derybas, tiek jų metu ir dalyvauja sprendimų dėl prekybos teisinės bazės priėmime. Prekybos susitarimai ir teisės aktai gali pradėti galioti tik su Europos Parlamento pritarimu. Šis komitetas yra labai svarbus ir ES politikai, nes tarptautinės prekybos ir tarptautinių santykių sąsajos yra itin didelės

Priklausau delegacijai ryšiams su Baltarusija (D-BY). 

Su šiais klausimais susiduriame ir delegacijos Euronest parlamentinėje asamblėjoje (DEPA)

Be to, esu pakaitinis narys delegacijoje ryšiams su Europos ekonomine erdve (EEE) ir Europos laisvosios prekybos asociacija (DEEA).  

Visus savo teiginius šioje svetainėje laikau diskusiniais ir kviečiu teikti man klausimus bei dalintis nuomonėmis ir komentarais.