loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Prof. Liudas Mažylis: „Kovoje su vėžiu būtina veikti vieningai ES mastu“

Specialiojo kovos su vėžiu komiteto (BECA) Europos Parlamente steigimas patvirtintas 2020 metų birželio 18 dieną. Komitetui pavesta įvertinti ES galimybes imtis konkrečių veiksmų, taip pat pasiūlyti teisės aktus ar kitas priemones, galinčias padėti užkirsti kelią vėžiui, jį gydyti ir plėtoti mokslinius tyrimus. Rugsėjo 23 dieną įvyko pirmasis komiteto steigiamasis susirinkimas. Šio komiteto įsteigimas yra labai svarbus žingsnis EP veikloje, skirtoje kovai su vėžiu.  Šio komiteto nariu tapo prof. Liudas Mažylis.

„Žinių radijo“ laidoje „Europarlamentaro požiūriu“ EP narys prof. Liudas Mažylis ir gydytojas gastroenterologas prof. Limas Kupčinskas diskutavo apie kovos su vėžiu iniciatyvas EP ir aptarė situaciją Lietuvoje. „COVID-19 pandemija parodė kaip svarbu ES veikti kartu, džiaugiuosi, kad kova su vėžiu nuo šiol taps bendra misija, o ne tik valstybių narių atsakomybė, – teigė Specialiojo kovos su vėžiu komiteto narys prof. Liudas Mažylis. – O tai, kad Europoje pacientai turi nevienodas gydymo kokybės ir prieinamumo sąlygas – turės būti išspręsta. Žingsnis bus žengtas ir link bendros duomenų sistemos, skirtos gydytojams ir mokslininkams, kuri prisidės prie pažangos ligų prevencijos, ankstaus diagnozavimo, gydymo bei reabilitacijos srityse“. Laidos įrašą galite perklausyti čia.

Šį gruodžio mėnesį turėjo būti pristatytas Europos kovos su vėžiu planas („Cancer Beating plan“), kurio pasirodymas dėl korona viruso buvo nukeltas į 2021 m. Planas turėtų būti paremtas holistiniu požiūriu ir pagrįstas 4 ramsčiais: prevencija, ankstyvu diagnozavimu, tinkama diagnostika ir gydimu, išgyvenamumu ir gyvenimo kokybe („prevention, early detection, adequate diagnostic and treatment, and survivorship and quality of life“). Plane daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama kelioms sritims: sveikatai visose politikos srityse, prevencijai, ankstyvam diagnozavimui, optimalaus gydymo prieinamumui, gyvenimo kokybei išgyvenusiesiems, paliatyviai slaugai, geresniam duomenų prieinamumui ir e-sveikatai.

Daugiau faktų apie naujausius ES planus kovoje su vėžiu:

  • Viena iš planuojamų mokslinių tyrimų programos „Europos Horizontas“ misijų, skirta vėžiui, yra užsibrėžusi iki 2030 m. išsaugoti daugiau nei 3 mln. gyvybių.
  • Pagrindinis Komisijos politinės darbotvarkės dokumentas „Europos žaliasis kursas“ kovodamas su aplinkos tarša ir siekdamas iki 2050 m. nulinės taršos tikslo, tuo pačiu kovos ir su vėžio rizikos faktoriais bei skatins ligos prevenciją.
  • Pavyzdžiui, Komisijos pateikta „Nuo lauko iki stalo“ („Farm to fork“) strategija iš dalies yra nukreipta ir į sveiko ir saugaus maisto prieinamumą.
  • Jau minėta mokslinių tyrimų programą „Europos Horizontas“ taip pat bus iš dalies orientuota į vėžio tyrimų plėtojimą bei vystymą.
  • Vėžio klausimas buvo įtrauktas ir į „ES – sveikatos labui“ (ES – sveikatos labui“) programą. Tikiuosi, ji padės investuoti į valstybių narių sveikatos sistemų atnaujinimą, jų skaitmeninimą, skatinti sveikos gyvensenos pasirinkimus, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą dalijantis sveikatos duomenimis.