loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Šiaurė ir Baltija

Veikla EP prasideda

Tą dieną bandome suformuoti tinkamą Šiaurės ir Baltijos šalių atstovavimą Europos liaudies partijos frakcijos vadovybėje. Pasiūlome švedą Tomą Tobé, ir šįkart „sudegame“: jis nesurenka reikiamo balsų skaičiaus. Bet, atrodo, Šiaurės šalių grupėje laikysimės tvirtai. Mes, 4 lietuviai, toje grupėje stipri jėga, esame antri po švedų, kurių yra 6, ir lenkiame suomius (3 mandatai), latvius (2 atstovės), ir Daniją, atstovaujamą vienos politikės. Jei britai vis dėlto išstotų iš ES, tada vienas mandatas EP iškart atitektų Estijai, ir kaip tik ELP grupei. Tada mūsų būtų jau 17 iš bendro 182 mandatų skaičiaus.

Liepos 2 d. vakare vyksta vakarėlis su Skandinavų ir Baltijos šalių atstovais. Su susirinkusiais pašnekesių metu konstatuojame, kad Šiaurės ir Baltijos šalių atstovų grupė ELP frakcijoje nepelnytai ignoruojama. Europos Komisijoje šiam regionui atstovaus tikriausiai tik latvis Valdis Dombrovskis. Ką dabar turime – švedę Jessicą Polfjärd kaip ENVI (Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos) komiteto vicekoordinatorę, Andrių Kubilių kaip EURONEST Parlamentinės Asamblėjos prezidentą ir Tomą Tobé kaip Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto vicepirmininką? Reikia reikalauti didesnės įtakos.