loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Apie „nepatyrimą“

Savo kabinte Briuselyje

O gal ir verta pasvarstyti: gal „nepatyrimas“ – mūsų laikų politikos bruožas?! Sprendžiant iš kai kurių veiksmų, ir Donaldas Trumpas vis dar neįgijo pakankamo patyrimo. Kiek dar teks laukti? Tik politikai be jokio patyrimo galėjo įsiūlyti britams išstoti iš ES, ir tikrai tik beviltiškai nepatyrę – net 3 metus nesugebėti sutarti dėl išstojimo sąlygų.

Buvo proga prisiminti, kaip 1990 metais tvėrėme demokratiją Kaune. Buvome nepatyrę! Kokį įdirbį gavome iš tuometinio sovietinio Vykdomojo komiteto? Trijų žmonių struktūrą, kabinetus su ką tik nudraskytais Lenino bareljefais, žmones, nieko bendra neturėjusius su jokia demokratine atskaitomybe… Visas demokratines institucijas teko kurti praktiškai nuo nulio. Kai kas nepavyko, kai kas pavyko, o patirtis tikrai kaupėsi.

2019 m. Europos Parlamente man viskas šimtą kartų paprasčiau, o ELP frakcijoje su jos drausme – gal ir 1000 kartų paprasčiau negu buvo atmintinais 1990-aisiais, negu jų pabaigoje, artėjant 1991-iesiems – artėjant Sausio įvykiams, bręstant tikram karui su iki dantų ginkluota blogio imperija. Lyginant su visu tuo, ką teko patirti tada, dabar vyksta, galima
sakyti, lengvas pasivaikščiojimas Briuselio ir Strasbūro koridoriais. Viskas parengta darbui, viskas nepriekaištingai funkcionuoja. Tik turėk ambicijų ir dirbk!

Žinoma, ir atsakomybė – didžiulė. Principų, politinių ambicijų užkulisiniai karai, arši priešprieša tarp institucijų nuo pirmos posėdžių dienos įtraukia ir nesirengia paleisti. O netrukus dar dideliu greičiu ims suktis teisėkūros mechanizmai.