loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Kovos su vėžiu komiteto EP narys prof. L. Mažylis apie ligos registrus: „Būtini pokyčiai duomenų apsaugai“

Liudas Mažylis. Luko Balandžio nuotr.

Balandžio 15 dieną vykusiame Specialiojo kovos su vėžiu komiteto Europos Parlamente (EP) posėdyje buvo aptariama vėžio ligos registrų ir duomenų dalijimosi situacija Europos Sąjungoje ir ateities perspektyvos.

Kovos su vėžiu komiteto EP narys prof. L. Mažylis posėdžio metu kreipėsi į ekspertą, Prancūzijos medicinos akademijos narį Jean-Yves Blay. Politikas savo klausimais akcentavo vėžio registrų svarbą tyrimams. „Jie padeda moksliškai įvertinti veiksmingumą, tačiau dėl duomenų apsaugos kartais atrodo, kad reikalavimai bendriems Europos registrams ir jų organizacijoms yra per griežti“, – dėmesį atkreipė prof. L. Mažylis. Pasak jo, dabar mokslininkai neturi pakankamai prieigos prie mirtingumo ir kitų panašių registrų. „Praktikoje yra atvejų, kai duomenys turi būti nuasmeninti dėl duomenų apsaugos, o daugelyje valstybių narių jie netgi papildomai ribojami“, – pastebėjo kovos su vėžiu komiteto narys. Savo klausimais L. Mažylis domėjosi, kokių veiksmų reikia imtis siekiant palengvinti griežtą duomenų apsaugos reguliavimą ir ar dabartinis požiūris į duomenų apsaugos teisės aktus ES turėtų būti peržiūrėtas, koks geriausias būdas vykdyti duomenų apsaugą kovos su vėžiu kontekste. „Apie tai žinau iš diskusijų su ekspertais Lietuvoje, konkrečiai su profesoriumi akademiku Limu Kupčinsku, kuris ne kartą pateikė lyginimų tarp Didžiosios Britanijos, kur prieinamumas prie mirčių registrų yra lengvesnis, ir, pavyzdžiui, Vokietijos“, – pasakoja L. Mažylis.

Į pateiktus klausimus prof. Jean-Yves Blay atsakė ganėtinai glaustai, pabrėždamas pokyčių svarbą: būtina supaprastinti ir palengvinti akademikų, mokslininkų ir gydytojų darbą. Pasak J. Y. Blay, duomenų apsaugos reglamento supaprastinimas ir organizavimas visoje Europoje yra absoliučiai privalomas kovoje su vėžiu.  Jo teigimu, reikalingi registrai ES lygiu, bet juos kurti ir prižiūrėti yra brangu. Kaip efektyvų sprendimą ekspertas įvardijo registrus, tiesiogiai gaunančius duomenis iš elektroninių įrašų.

Apie vėžio ligos registrų būtinybę minima ir šiais metais, Pasaulinės kovos su vėžiu dienos išvakarėse, Europos Komisijos pristatytame žemyno kovos su vėžiu plane. Europos kovos su vėžiu planas – politinis įsipareigojimas užtikrinti esminę pažangą kovoje su šia liga ir dar vienas žingsnis kuriant stiprią Europos sveikatos sąjungą bei saugesnę, geriau pasirengusią ir atsparesnę Europos Sąjungą.

Plane nurodoma, kad 2021 m. Komisija įkurs su vėžiu susijusios nelygybės duomenų registrą. Jame bus nustatomos tendencijos, neatitikimai ir skirtumai tarp valstybių narių ir regionų. Greta reguliarių kiekvienos konkrečios šalies situacijos kokybinių vertinimų, registre pagal Europos kovos su vėžiu planą bus nustatomi sunkumai ir konkrečios veiksmų sritys, kad būtų galima nukreipti investicijas ir intervencijas ES ir nacionaliniu lygmenimis. Kol kas plane nurodoma, kad duomenų tendencijas, parodančias skirtumus tarp valstybių narių ir regionų, numatoma analizuoti tik 2021–2022 m. Pasak prof. L. Mažylio, būtina ateityje įsteigti nuolatinius registrus, jei ilgalaikėje perspektyvoje norima pasiekti veiksmingų rezultatų kovoje su vėžiu.

Europos kovos su vėžiu plane akcentuojama ir elektroninių sveikatos įrašų svarba. Dokumente nurodoma, kad ši priemonė atliks ypatingą vaidmenį vėžio prevencijos ir sergančiųjų vėžiu priežiūros srityje. Naudojantis elektroniniais sveikatos įrašais, bus užtikrinama, kad onkologai, radiologai ir chirurgai veiksmingai dalytųsi klinikine informacija ir taip būtų patobulintas pacientų gydymas,  o galų gale –  padidinta galimybė išgyventi. Sveikatos įrašuose taip pat galima geriau užregistruoti onkologinių pacientų patirtį ir gydymo rezultatus,  taip gaunant aiškesnį bendrą vaizdą nei iš 5 proc. klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių pacientų. Šie elektroniniai įrašai gali padėti pasiekti dar geresnių gydymo būdų, jų  veiksmingumo ir optimizavimo įžvalgų. „Bet čia ir vėl susiduriama su duomenų apsaugos barjerais, juos reikės spręsti, nes pati priemonė yra labai svarbi tiek kovoje su vėžiu, tiek siekiant sveikatos apsaugos skaitmeninimo gerinimo ES“, – teigia kovos su vėžiu komiteto narys prof. L. Mažylis.

Europos kovos su vėžiu planui bus skirta 4 mlrd. eurų, įskaitant 1,25 mlrd. eurų pagal finansinę programą ES valstybėms narėms „ES – sveikatos labui“ (angl. „EU4Health“).

Specialiojo kovos su vėžiu komiteto (BECA) Europos Parlamente steigimas patvirtintas 2020 metų birželio 18 dieną. Komitetui pavesta įvertinti ES galimybes imtis konkrečių veiksmų, taip pat pasiūlyti teisės aktus ar kitas priemones, galinčias padėti užkirsti kelią vėžiui, jį gydyti ir plėtoti mokslinius tyrimus. Rugsėjo 23 dieną įvyko pirmasis komiteto steigiamasis susirinkimas. Šio komiteto įsteigimas yra labai svarbus žingsnis EP veikloje, skirtoje kovai su vėžiu. Kovoti su vėžiu yra ir vienas svarbiausių Europos liaudies partijos frakcijos EP, kuriai atstovauja prof. L. Mažylis, prioritetų.