loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Rugsėjo 13-16 d. Plenarinės sesijos balsavimų paaiškinimai raštu

Direction of EU-Russia political relations (A9-0259/2021 – Andrius Kubilius)

Pritariu šiai rezoliucijai: vienas iš didžiausių dabartinės ES užsienio bei saugumo politikos iššūkių išlieka Rusija. Pastaraisiais metais Kremliaus įtaka ir kišimasis į ES ir Rytų kaimyninių šalių reikalus tik augo, o mūsų strateginis atsparumas, deja, ne visada būdavo pakankamas, kad tinkamai būtų įvertintos bei atremtos grėsmės. Neabejoju, jog ES yra reikalinga nauja strategija, skirta atremti agresyvią Rusijos užsienio politiką, įskaitant ir jos veikimą per Lukašenkos režimą. Manau, jog pateiktos rekomendacijos tinkamai įvardina siekį suteikti paramą Rusijos gyventojams, pilietinei visuomenei ir demokratijai. Turi keistis ir atgrasymo strategijos, įskaitant strateginės komunikacijos priemones. Kartu privalome sustiprinti ir finansinio atsparumo priemones,  sustiprinant savo bankų sistemą ir užkardant Rusijos finansinį kišimąsi į ES ir valstybių narių demokratijos procesus. Pritariu, kad neteisėti finansiniai srautai, slepiamas turtas ir finansinės lėšos Rusijos oligarchų gali būti identifikuoti tik sustiprinus finansų kontrolę ir atliekant tarptautinius tyrimus. Išreiškiant viltį, kad Rusija demokratės, privalu suvokti, kad tas kelias bus ilgas.

Situation in Afghanistan (B9-0462/2021)

Staigi Kabulo vyriausybės griūtis po 20 metų trukusio valstybės bei demokratinių institucijų stiprinimo atnešė naujų geopolitinių iššūkių tiek Vidurio Rytų regionui, tiek ir ES. Politinė, ekonominė ir humanitarinė situacija Afganistane palaipsniui blogėja. Potencialioms grėsmėms, kurios artimiausiu metu gali kilti dėl naujos migracijos bangos arba radikalaus islamo sugrįžimo, turime pradėti ruoštis jau dabar. Todėl pritariu, kad ES turi kuo greičiau sudaryti ir įgyvendinti savo naują migracijos ir prieglobsčio paktą su Afganistano kaimyninėmis šalimis, tokiu būdu suvaldant migrantų srautus. Žinoma, šiuo metu yra aktualu suteikti humanitarinę pagalbą, koordinuota kartu su JT institucijomis ir kitomis vietinėmis NVO, skirtą labiausiai pažeidžiamoms grupėms – moterims ir vaikams. Svarbu, kad finansinė Europos parama, skirta suvaldyti humanitarinę krizę, nepatektų į Talibano rankas. Todėl palaikau šią rezoliuciją ir siekį stiprinti ES atsparumą naujiems geopolitiniams iššūkiams.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (A9-0253/2021 – Joanna Kopcińska)

 

Pritariu, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro funkcijos būtų išplėstos ir jis būtų įpareigotas stebėti, kaip infekcinių ligų plitimas daro įtaką neinfekcinių ligų situacijai.
Pranešimas aiškiai orientuotas į didesnę sveikatos sistemų integraciją, o tai yra labai sveikintina.
Mokslu grįsti rezultatai ne tik turėtų būti skleidžiami profesionalams viešai, bet ir pateikiami piliečiams prieinama forma, kad didintų visuomenės sveikatos raštingumą.
Centro funkcijos turi būti perorientuotos taip, kad atsirastų galimybė modeliuoti ligų plitimo situacijas ir atskirose valstybėse, ir visoje Europos Sąjungoje, kad būtų įmanoma prognozuoti plitimo scenarijus.
Turiu omenyje ne tik COVID-19, bet ir, pavyzdžiui, hepatito C, apie kurį ne kartą jau esu kalbėjęs, suvaldymą.
Statistikos suvienodinimas įvairiose valstybėse, moderniųjų technologijų pasitelkimas, įskaitant ir dirbtinį intelektą, leistų galų gale sumažinti administracinę naštą bei taupyti resursus.
Eidami tuo keliu, Europoje išgelbėtume tūkstančius gyvybių.