loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Liudas Mažylis. Kokios Europos Sąjungos norite Jūs?

Ištikus pasaulinei pandemijai, migrantams plūstant per Baltarusijos sieną, tvarkant miestelių parkus, renovuojant namus ir sprendžiant daugelį kitų klausimų, mes iškart žiūrime į Europos Sąjungą. Tikimės, kad ES padės mums finansiškai, sudrausmins nedemokratinius režimus, apsaugos nuo viruso. Ir negaliu sakyti, kad tikimės nepagrįstai, tačiau ne visais klausimais esame suteikę Europos Sąjungai galią mums padėti. Galbūt ne visais ir reikia. Todėl aš grįžtu prie savo klausimo: kokios Europos Sąjungos norite Jūs?

Svarbu išklausyti piliečius

Dabar sudaryta puiki proga savo atsakymą išsakyti garsiai. Juk europinės institucijos pažadėjo išklausyti! Šiuo metu vykstanti Konferencija dėl Europos ateities yra galimybė kiekvienam ES piliečiui išdėstyti savo lūkesčius ir pasiūlymus ateities Europai.

Europos Parlamente dirbu Europos liaudies partijos frakcijoje, kurioje visada stengiamės išklausyti pačių įvairiausių nuomonių: smulkaus ir vidutinio verslo, ūkininkų, jaunimo atstovų… Nuo šio pavasario vykstanti Konferencija irgi yra į tai orientuota. Ji apjungia valstybes nares, skirtingas ES institucijas ir ES piliečius. Kol kas procesas tikrai nuteikia pozityviai ir ambicingai. Kartu su frakcijos kolegomis tikime demokratine Europa. Ne kartą akcentavome, kad Konferencijoje reikia kalbėti apie Europos vertybes, pagrindines teises ir laisves, Europos integraciją, o kartu ir klimato kaitos iššūkius, socialinį teisingumą ir lygybę, ekonomikos klausimus, skaitmeninimą, saugumą bei Europos vaidmenį pasaulyje. Šios temos viena kitą papildo, o žvelgiant į ateitį, sakyčiau, net yra viena nuo kitos priklausomos.

Vienas didžiausių ateities iššūkių – kova su klimato kaita

Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, įžvelgiu, kad vienas didžiausių Europos iššūkių – kova su klimato kaita. Perėjimas nuo taršaus iki tvaraus gyvenimo pareikalaus itin tikslingų politinių sprendimų. Tam parengtas Europos Žaliasis kursas, kuriuo siekiama, kad ES taptų klimatui neutralia iki 2050 metų, o bendrai ekonomika būtų paremta tvariais ištekliais. Man, kaip žmogui, daugybę metų praleidusiam universitete, svarbu, kad visada būtų remiamasi mokslu ir ekspertų įžvalgomis. Tam pritaria ir mano frakcijos kolegos, todėl dar pernai pritarėme anglies dioksido išlakų mažinimui 55 proc. iki 2030 m. (lyginant su 1990 m. lygiu). Tai tikrai pakankama ambicija, nors būta radikalesnių siūlymų, tačiau jie jau grėstų darbo vietų mažinimu, o to neturėtume leisti. Turime ne tik užtikrinti žmonėms galimybę dirbti, bet ir kurti naujas tvarias darbo vietas; visos ES veiklos turi būti orientuotos į klimato apsaugą. Laikas drąsiai priimti inovacijas ir atsakomybę už tai, kokiu oru kvėpuosime bei stengtis, kad švarus geriamasis vanduo netaptų prabangos preke.

Sveikatos apsauga – bendras ES prioritetas

Pandemijos metu supratome, jog turime stiprinti bendrą sveikatos apsaugą ES. Su Europos liaudies partijos frakcija palaikome idėją, kad ES turėtų tapti sveikatos sąjunga. Tai teiktų tikrą pridėtinę vertę valstybėms narėms ir veiktų srityse, kuriose ES šalys vienos negali susitvarkyti  – pavyzdžiui, vakcinų gamyboje ir tiekime. Iki šiol sveikatos draudimo sistemos ir ligoninės aiškiai priklauso valstybių kompetencijai, tačiau ES turėtų būti atsakinga už didelių sveikatos projektų valdymą. Reikia koordinuoti kovą su vėžiu, Alzheimerio liga ar pasiruošimą ateities pandemijoms (jei tokių vėl ištiktų), stiprinant Europos vaistų agentūros vaidmenį ir didinant Europos tiekimo grandinės savarankiškumą. Mano frakcija EP inicijavo  kovos su vėžiu komiteto atsiradimą, kurio nariu esu ir aš. Komitetas jau baigia formuoti bendrą koordinuotą ES kovos su vėžiu strategiją. Veikimas bendrai visose sveikatos srityse padėtų išgelbėti daugiau gyvybių. Tai mūsų pareiga.

Aš Europos Sąjungą įsivaizduoju kaip ekonomiškai stiprią, o jos piliečiai jaučiasi europiečiais, neprarandančiais savo tautinės tapatybės. Tai tokia valstybių Sąjunga, kurioje pavyzdžiui gerų vaistų nuo vėžio turintys vokiečiai dalijasi jais su rumunais, nes visos gyvybės svarbios vienodai. Tai Sąjunga, kuri dirba kartu dėl saugios ir sveikos ateities mums, mūsų vaikams ir anūkams. Manau, kad Konferencija dėl Europos ateities mums pačiu laiku primena tai.

Veikiančioje Konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninėje platformoje visi ES piliečiai gali išsakyti savo nuomonę visokiausiais klausimais – nuo sveikatos iki migracijos.  Taip pat galima registruoti ir suorganizuoti renginį apie europinę ateitį bet kuriame ES regione. Išties, puiki proga ir Lietuvos miesteliams bei miestams, bendruomenėms kalbėtis apie savo ateitį Europoje.  Registruoti renginį ir pareikšti, kokios ES norite, galite čia: futureu.europa.eu.  Europos liaudies partijos frakcijos EP Konferencijai dėl Europos ateities skirta interneto svetainė: futureofeurope.eu/lt.