loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Rusijos kraupūs karo nusikaltimai. Embargas, sankcijų griežtinimas ir EP palaikymas Ukrainai

Nuotrauka Dovilės Ramoškaitės iš svetainės unsplash.com

Dienoraštis

Balandžio 4–10 dienos, 2022 metų 14 savaitė

 

Nuotrauka Dovilės Ramoškaitės iš svetainės unsplash.com

Nuotrauka Dovilės Ramoškaitės iš svetainės unsplash.com

 

Balandžio 4 diena, pirmadienis, 40-oji karo diena. Balandžio 4–7 dienomis – Strasbūre. Plenarinės sesijos pradžia. Frakcijos posėdis prasidėjo tylos minute. Taip pagerbėme Bučos miesto aukas. Teroristinės Rusijos karo prieš Ukrainą aukas. Visos ribos peržengtos. Vyksta visi įmanomi karo nusikaltimai viename: genocidas, terorizmas, trėmimai. Ryšiuose su agresore nerandama kelio atgal ir jo nėra.

ELP frakcijoje skirtingų šalių europarlamentarai gyrė Lietuvą už šiandieninį žingsnį išsiųsti agresorės ambasadorių iš Lietuvos, uždaryti konsulatą Klaipėdoje. Raginame ir kitas valstybes sekti Lietuvos pavyzdžiu. Lietuva patenka į daugiausiai nuo karo Ukrainoje bėgančius žmones priimančių šalių dešimtuką. Nuo Rusijos invazijos pradžios Lietuvoje yra užregistruota jau daugiau nei 40 tūkstančių ukrainiečių. Ir aš nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvos valstybės institucijos, aktyviai prisidedant nevyriausybinio sektoriaus atstovams, europinę paramą panaudos pačiu tinkamiausiu būdu.

Kovo 25 dieną buvo – Romos sutarties metinės, prieš 65 metus Belgija, Vakarų Vokietija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas ir Nyderlandai įkūrė Europos (ekonominę) bendriją – dabartinę ES. Kartu su kitais EP nariais šiandien kreipėmės į ES vadovybę, kad būtų kuo greičiau sušauktas Vadovų Tarybos posėdis ir skelbimas visiškas naftos, dujų ir anglies embargas bei visų uostų uždarymas Rusijos laivams ir prekėms. Galų gale, visų Rusijos bankų atjungimas nuo SWIFT (ką jau gruodžio mėnesį iš EP tribūnos ir siūliau). Rusijos kraupūs karo nusikaltimai Bučos mieste Ukrainoje yra sąmoningas žingsnis… Tarsi parodant, va, kas laukia visų teritorijų, į kurias kada nors įžengs rusų kareiviai. Bet ES savo ryžtingais veiksmais gali IR PRIVALO palaikyti ukrainiečių dvasią, kurią agresorė bando palaužti.

EP pirmininkė Roberta Metsola po vizito Kijeve dalinosi rezultatais. Priminė visiems, kad būtina remti Ukrainą, kuri kovoja ne tik už savo, o už visos Europos vertybes: „Turime nedelsiant priimti naują griežčiausių sankcijų paketą ir nukreipti jį į tuos, kurie finansuoja Putiną, jo oligarchus ir partijos narius. Turime užtikrinti, kad Kremliaus invazija taptų brangiausia jo klaida. Europa turi išsivaduoti nuo Rusijos energijos tiekimo ir nustoti netiesiogiai finansuoti bombas. Galiausiai, turime labiau remti Ukrainą, teikti logistinę ir humanitarinę pagalbą ir daugiau gyvybiškai reikalingos karinės įrangos“.

Pirmą kartą aktyvuota ES Laikinosios apsaugo direktyva tam, kad karo pabėgėliams ES būtų suteikiama visa humanitarinė pagalba bei integracija į skirtingų valstybių narių visuomenes vyktų sėkmingai. Šis mechanizmas suteiks Ukrainos piliečiams teisę lengviau patekti į darbo rinką, užtikrins švietimą, sveikatos ir socialinę apsaugą ES vienerius metus (su galimybe tą laikotarpį pratęsti). Valstybės narės yra atsakingos už priimtus ukrainiečius, o tai reiškia, kad visi direktyvos reikalavimai dėl esminių gyvenimo sąlygų suteikimo turi būti įgyvendinti prižiūrint valstybėms narėms.

 

Balandžio 5 diena, antradienis, 41-oji karo diena. Neatidėliojant reikia taikyti ekonominį ir energetinį embargą Rusijos atžvilgiu, o Europoje tai daroma vangiai… Į naująjį sankcijų paketą įrašomas tik iškastinės anglies atsisakymas. Žinoma, tai irgi teisingas žingsnis, bet už dujas ir naftą su Rusija ir toliau bus „tvarkingai” atsiskaitoma. Nedelsiant nutraukti visus ryšius su ta valstybe šiandien vis dar pritrūksta politinės valios. Tiesa, siekdami didinti energetinę nepriklausomybę, šiandien EP balsavome dėl dujų rezervo taisyklių pakeitimų.

O vaizdai, kurie visus pasiekė iš Bučos miesto ir Kyjivo apylinkių, šokiruojantys… negrįžtamai paveikė tuos, kurie to „dar“ nežinojo. Karo žiaurumai skatina Vakarų lyderius vis labiau reaguoti. Būtina kuo greičiau nustoti europiniais pinigais remti Rusijos karo mašiną! Viena galimų priemonių – neapsiriboti dabartinėmis sankcijomis ir nutraukti bet kokius finansinius bei energetinius ryšius su teroristine Rusija. Tai – tempo, priemonių efektyvumo, veikimo „čia ir dabar“ būtinybė, ne kitaip. Lyderystę Europoje demonstruoja ne kas kitas, bet Lietuva. Nuo šio mėnesio pradžios atsisakyta dujų importo iš Rusijos. Giluminiai energetikos pokyčiai Europoje padės išvengti Rusijos manipuliacijų ir energetinio šantažo kitą šildymo sezoną. Akivaizdu, kad ilgalaikės investicijos – įskaitant politinę valią – į Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą atsipirko. Dabar Vyriausybė pradėjo kalbas apie SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumo didinimą. Teigiama, jog veikdamas maksimaliu pajėgumu jis sugebėtų SGD aprūpinti visas tris Baltijos šalis.

Ursula von der Leyen paskelbtė tikslą iki 2027 m. visiškai atsisakyti energijos importo iš Rusijos. „ES drauge su Ukraina įsteigė Jungtinę tyrimų grupę. Jos užduotis – rinkti įrodymus ir tirti karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmogiškumui Ukrainoje. Rusija vykdo žiaurų ir negailestingą karą ne tik prieš drąsius Ukrainos karius, bet ir prieš civilius gyventojus. Šiuo kritiniu momentu svarbu išlaikyti didžiausią spaudimą V. Putinui ir Rusijos vyriausybei. Nustatysime dar platesnes ir griežtesnes sankcijas, kad jos dar stipriau paveiktų Rusijos ekonomiką“, – kalbėjo EK pirmininkė Ursula. Viskas kaip ir gražu. Tik štai data „2027″ menkai įtikina. Veikti reikia čia ir dabar!

 

Balandžio 6 diena, trečiadienis, 42-oji karo diena. Europos Parlamente toliau dirbama ties karščiausia tema – Rusijos invazija į Ukrainą ir ES bandymai reaguoti. Kiekvieno europarlamentaro pasisakyme minimi žvėriški rusų agresorių veiksmai Bučos mieste. Vėl ir vėl – apie sankcijas. Vienas kolega europarlamentaras, istorijoje iškilus Belgijos politikas kalbėjo labai griežtai: „Kur mūsų strategija? Keturi sankcijų paketai neveiksmingi, priimtas penktas, kuris irgi veiksmingas nebus, o tada galvosim apie šeštą, taip pat neveiksmingą. Kas antras Rusijos bankas veikia nekliudomai, o embargas iškastinei angliai menkai tesumažins Rusijos įplaukas“.

Dalyvavau radijo „Extra FM“ laidos eteryje. Kalbėjau su Nedu Šinkūnu apie karą Ukrainoje, pateikiau įžvalgų.

 

Balandžio 7 diena, ketvirtadienis, 43-oji karo diena. Baigėsi Strasbūro sesija. Vykstu į oro uostą, grįžtu namo. Šiandien priėmėme dvi rezoliucijas dėl Ukrainos, o dar balsavome ir dėl dujų atsargų užtikrinimu Europoje. Griežtai pareikalavome nedelsiant nutraukti bet kokį energetikos išteklių importą iš Rusijos – naftos, dujų, anglies ir urano. Ar valstybės – ES narės, Europos Komisija imsis tai įgyvendinti? Tuoj? O jei ne tuoj, tai kada? Kita rezoliucija – apie pabėgėlių iš Ukrainos vaikų ir jaunimo situaciją: skiriamas europinis finansavimas įgalina valstybes nares rimtai pasirūpinti šia išskirtine ir labai gausia pabėgėlių grupe, teikti švietimo ir kitas reikiamas paslaugas.

Savaitės pradžioje EP nariai kartu su ES Tarybos ir Komisijos atstovais antradienį tarėsi, kaip apsaugoti nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje bėgančius vaikus ir kaip užkirsti kelią jų galimam išnaudojimui. 43-ioji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Europa patiria neregėto masto karo pabėgėlių srautus. Iki balandžio pradžios daugiau nei 4.2 mln. ukrainiečių teko palikti ir savo šalį bei prieglobsčio ieškoti kitose valstybėse Europoje. Kita dalis  persikėlė į saugesnes vietoves pačioje Ukrainoje. JT nuo karo bėgančių ukrainiečių situaciją įvardija kaip greičiausiai augančią pabėgėlių krizę Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo… Per 30 metų iš Sirijos emigravo 6,6 mln., Afganistano 5,7 mln., Ukrainos 4,4 mln. žmonių. Visas šias krizes sukėlė Rusija. Karo nusikaltimus prieš nepriklausomą Ukrainą ir jos tautą teroristinė Rusija vykdo taip, kad sveikas protas negeba suvokti. Vykdomas atviras tautos genocidas, trėmimai, prievartaujami žmonės, grobstomas turtas. Bombarduojami ir naikinami miestai.

EP sesijoje buvo ir „taikių” klausimų. Kovos su vandens tarša, sukelta nitratų, priemonės, įskaitant įvairių nitratų matavimo sistemų tobulinimus valstybėse narėse – balsavau už šią rezoliuciją EP. Ypatingo dėmesio turėtų sulaukti Baltijos jūra, kaip viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Eutrofikacijos (ekosistemos pasikeitimas dėl perpildymo maistinėmis medžiagomis: azoto, fosforo junginiais) klausimą dėl kylančio pavojaus biologinės įvairovės nykimui ir žmonių sveikatai reikia ne tik analizuoti, bet ir aktyviau spręsti! Kaip vienas iš pirmųjų žingsnių turėtų būti – išsamių žinių apie realią padėtį valstybėse narėse surinkimas bei duomenų palyginamumo užtikrinimas. Nitratų direktyva, kurią siekiama apsaugoti vandenį nuo taršos nitratais, buvo priimta jau prieš 30 metų. Per šį laikotarpį keitėsi ne tik vandens būklė, bet ir ES siekiai, todėl teisinis reguliavimas turėtų būti pakoreguotas atsižvelgiant į šiandieninę situaciją (kaip pavyzdžiui, Žaliojo kurso tikslus).

Dar vienas balsavimas vėl susijęs su Ukraina – išankstinio finansavimo iš REACT-EU išteklių padidinimui. Reikia ieškoti visų įmanomų būdų kaip geriausiai galima atliepti iš Ukrainos bėgančių žmonių, tuo pačiu ir jas priimančių valstybių narių, poreikius. Kaimyninės ir galutinės paskirties valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, noriai priima Ukrainos pabėgėlius, reali finansinė pagalba joms reikalinga jau dabar. Komisijos pateiktą pasiūlymą palaikiau ir balsavau už ir tikiuosi, kad atliekant teisinės sistemos pakeitimus bus atsižvelgiama į solidarumo bei skaidrumo principus.

 

Balandžio 8 diena, penktadienis, 44-oji karo diena. Kramatorsko geležinkelio stotis, kurioje evakuacijos laukė tūkstančiai ukrainiečių buvo užpulta okupantų. Rusija toliau naikina civilius Ukrainos gyventojus…

 

Balandžio 9 diena, šeštadienis, 45-oji karo diena. Iš temų srauto kone išstumta buvusi viena „populiariausių“ temų – COVID-19. O antradienį Europos Komisija patvirtino Lietuvos schemą – skirta 4 mln. eurų nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams remti. „Ši priemonė patvirtinta remiantis laikinąją valstybės pagalbos sistema. Pagal šią schemą pagalba bus teikiama tiesioginių dotacijų forma.“

Balandžio 10 diena, sekmadienis, 46-oji karo diena. Verbų sekmadienis. „Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu”. (Mk, 11-10).