loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Nesiliaujantys karo veiksmai Ukrainoje

Nuotrauka iš svetainės unsplash.com

Dienoraštis

Balandžio 18–24 dienos, 2022 metų 16 savaitė

 

Nuotrauka iš svetainės unsplash.com

Nuotrauka iš svetainės unsplash.com

 

Balandžio 18 diena, pirmadienis, 54-oji karo diena. Antroji Velykų diena. Kiek pavėluotai, bet atšventėme mano sesers gimtadienį. Su mumis ir Serhijus. Adaptuojasi prie gyvenimo čia, Lietuvoje. O ten, Ukrainoje, karo veiksmai nesiliauja.

Telefonu kalbėjosi Ukrainos ir Lietuvos prezidentai: „Ukrainiečiai didvyriškai kaunasi, tačiau jiems reikia nuolatinės karinės pagalbos – ginklų ir amunicijos“, – po pokalbio teigė mūsų prezidentas, o V. Zelenskis perdavė sveikinimus Lietuvos žmonėms Velykų proga bei padėkojo už suteikiamą pagalbą Ukrainai ir jų į Lietuvą atvykusiems žmonėms – karo pabėgėliams.

 

Balandžio 19 diena, antradienis, 55-oji karo diena. Šiandien važiavau Aukštaitijon. Prisistačiau Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filiale. Susitikime su pramonininkais kalbėjome, be abejo, apie Ukrainą. Ši tema pagrindinė buvo ir mano parodos pristatyme Utenos bibliotekoje. Baisėjomės žvėriškais Rusijos veiksmais, diskutavome apie dvilypį Europos sankcijų poveikį, aptarėme daug kitų aktualių politikos klausimų. Išklausiau daug skirtingų nuomonių, ir patyriau, kad iš jų susidėstantis požiūris labai vientisas, labai vieningas. Nuo pirmų Rusijos agresijos dienų Ukrainoje vyksta civilizacijų karas, rytietiška despotija užsimojo prieš laisvę ir demokratiją. O apsiginti – tiesiog privalu.

Keičiasi sovietinių paminklų kapinėse įsakymas, kuriuo buvo įsipareigota saugoti šiuos paminklus. Šiandien Kultūros ministras Simonas Kairys pasirašė tą įsakymą, o jo atnaujintuose kriterijuose nurodoma galimybė šiuos paminklus nukelti. Su visa derama pagarba žuvusiems ir mirusiems…

Pabėgėlių iš Ukrainos (daugiausia moterų ir vaikų) statistika: Lenkijoje jau apie 2,6 mln. karo pabėgėlių, Lietuvoje apie 44 tūkst. pabėgėlių. Telšiuose, į kuriuos rengiuosi vykti – apie 250. Šiandien apie politinę ir karinę paramą Ukrainai telefonu kalbėjosi Lietuvos ir Kroatijos prezidentai.

 

Balandžio 20 diena, trečiadienis, 56-oji karo diena. Panevėžio miesto savivaldybės salėje susirinko daugiau kaip pusšimtis panevėžiečių, priklausančių Trečiojo amžiaus universitetui ir Bočių bendrijai. Tarp jų aš visada jaučiuosi jaukiai. Tiesa, mano paskaitos turinys nebuvo vien džiugus. Pasakojau apie lietuvių ir ukrainiečių tautų istorinio likimo panašumą ir skirtumus. Čia įsipynė ir valstybių nepriklausomybės deklaracijos 1918-aisiais: Ukraina paskelbė ją netgi anksčiau nei Lietuva Vasario 16-tąją. Paskui ir mums, ir jiems teko ginti savo valstybes žmonių aukomis ir krauju… Lietuva apsigynė, Ukrainai teko dar sunkesnė dalia – šiandien gina ir save, ir mus.

Statistika Europos Sąjungai priėmus penktąjį sankcijų prieš Rusiją paketą: eksporto į tą valstybę apribojimai sudaro 22 milijardus eurų.

 

Balandžio 21 diena, ketvirtadienis, 57-oji karo diena. Šiandien vykusiame EP ENVI komiteto posėdyje atstovavau savo frakcijos poziciją dėl darbotvarkėje esančio nebe naujo klausimo apie Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje statomos tvoros poveikį gyvūnams ir gamtai Belovežo girioje, griežtai saugomose „Natura 2000“ teritorijose. Siųsdami nelegalius migrantus į ES valstybių teritorijas, nei Baltarusijos, nei už jos stovintis Rusijos režimas nė mažiausiai negalvoja apie aplinką ar gyvūnų genofondo išsaugojimą. Gal tai skamba ciniškai, bet jie galvoja tik apie žmonių išnaikinimą – ištisų tautų, o tai ne kas kita, kaip genocidas…

Žinoma, net ir hibridinio ar konvencinio karo akivaizdoje neturime ignoruoti gyvūnų rūšių išsaugojimo. Vis dėlto negalima ir beatodairiškai smerkti Lenkijos valdžios: šiandien prioritetas – visuomenės saugumas. Taigi, diskutuoti verta tik apie technines priemones: galbūt sudaryti gyvūnams daugiau pralandų ar statyti papildomą „tvorą iki tvoros“, kad gyvūnai kritiškai nesusižeistų. Teiravausi Komisijos atstovo, kokius techninius tobulinimus būtų galima įdiegti tęsiant tvoros statybą tose jos dalyse, kurios yra jautriausios gyvūnų išsaugojimo požiūriu. Gi mes, dori europiečiai, net ir karo sąlygomis bandom paisyti aplinkos interesų… Be to, mano nuomone, reikėtų apsvarstyti papildomo finansavimo galimybę Lenkijai ir kitoms su Baltarusija besiribojančioms valstybėms priemonėms nuo to hibridinio karo apsiginti. Europos Komisija atsakė aptakiai, jog čia viskas valstybių, o ne Europos Komisijos kompetencija.

O Lietuvos Respublikos Seimas šiandien priėmė Konstitucijos pataisą, kuria pasyvi rinkimų į Seimą teisė suteikiama asmenims nuo 21 metų. Taip pat Seimas dar kartą pratęsė nepaprastosios padėties galiojimą Lietuvoje iki birželio 29 dienos.

 

Balandžio 22 diena, penktadienis, 58-oji karo diena. Žemaitėjės suostėnė Telšious buvau pasitiktas su dideliu dėmesiu ir rūpesčiu. Pagaliau įvykdžiau pareigą – aplankiau Vasario 16-osios Akto Signataro vyskupo Justino Staugaičio amžinojo poilsio vietą. „Nerimtojoje” vizito dalyje skulptoriaus Kvinto meškai pakutenau nosį (čia daug prasmių galima įžvelgti), pavaikščiojau po vieną iš septynių (kaip Romoje!) kalvų, susitikau su savivaldybės vadovais – meru Kęstučiu Gusarovu, vicemeru Mantu Serva, o jie kartu su telšiškių bendruomene dalyvavo ir mano parodos pristatyme Karolinos Praniauskaitės vardo bibliotekoje. Labai jautriai pakalbėjome apie skaudžias mūsų tautos praeities patirtis ir, žinoma, susiejome su šių dienų karo rūpesčiais. Dar vienas susitikimas, po kurio patiriu, koks stulbinantis vieningumas yra mus visus užvaldęs. Taip buvo Aukštaitijoje, taip buvo Žemaitijoje… Požiūris į karą suvienijęs mus neįtikėtinai.

NETEKTIS. Mirė lietuvių choro dirigentas, kompozitorius Lionginas Abarius (1929–2022 m.) Skaudi netektis Lietuvos chorines kultūros bendruomenei… Man buvo didelis netikėtumas, kad pirmąkart „Dainų šventėje“ Jis dirigavo 1965-aisiais, – kaip tik tada, kai aš pirmą kartą toje šventėje dainavau! Tada buvau ketvirtokas muzikos mokykloje.

 

Balandžio 23 diena, šeštadienis, 59-oji karo diena. Stačiatikių Velykų išvakarės. Bet Ukrainoje negali vykti naktinės pamaldos, vis dar pavojinga dėl galimų Rusijos antpuolių. Ar būčiau galėjęs kada pagalvoti, kad iki tokių baisybių teks prisigyventi?

 

Balandžio 24 diena, sekmadienis, 60-oji karo diena. Atvelykis tarp katalikų, o stačiatikius Ukrainoje sveikiname su Velykomis (ir tuos ukrainiečius, kurie dabar yra Lietuvoje – tarp jų – ir mano draugas Serhijus!)