loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Įdomi savaitė. Brexit ir verkiantys politikai

Su buvusiais VDU kolegomis

Pirmadienis, sausio 27

Savaitė prasideda nuo interviu „Znad Wilii“ radijui. Egzaminuoja net 15 minučių. Rūpi netgi ir ES finansinė perspektyva, ir Aušvicas.  

Oro uoste skaitau „Financial Times“. Matyti savaitės perspektyva. Atsisveikinsime su britais. Svarstoma „Brexit“ išorinė dimensija: vien su Šveicarija ar ne 49 prekybos susitarimai – būtų protingiausia artimiausiais mėnesiais laikyti britus ES dalimi… Kita tema – Korona virusas. Kiekvienas susirgęs užkrečia 2,5 aplinkinio, o užkardymui reikia nutraukti 60 proc. visų kontaktų. Tam pačiame numeryje analizuojama kaip JAV interpretuos carbon border tax – kaip diskriminaciją.

Antradienis, sausio 28

Nuo ryto – seminaras apie „Multiannual financial framework for 2021-2027“ (MFF). Daug vertingos informacijos! Sutapimas: kaip tik mūsų –  jaunų ir veržlių J, naujai išrinktų europarlamentarų parlamentas tvirtina MFF. Tai yra, apibrėžia Europos finansinę ateitį net 7 metams. O juk šitokie nepatyrę J!

Pasikartoju, ką dėsčiau apie tai universitete: biudžeto principai, institucijų derybos, sektorinės derybos… O štai – ir tai, ko nedėsčiau: Europos žaliojo kurso. O juk jis kuo glaudžiausiai susijęs su MFF! Reikia gilintis – bet institucijų pozicijos dar tik artikuliuojamos, o kada bus sutarimas?..

Man  patinka seminare išsakyta mintis apie biudžeto vientisumo principą. Negalima sieti išlaidų eilučių su pajamų didinimu – padidinsim procentu nuo BVP, jei darysite tą konkrečiai ir aną. Ne! Sutariam dėl biudžeto kaip vientiso. Neturi būti siejamos konkrečios išlaidos su pajamų šaltiniais!

Antras iššūkis yra nuosavų išteklių dalis biudžete. Dabar ji sudaro apie 30 proc. – ar nereikėtų didinti šį procentą? Dėl išlaidų. Biudžetas yra politinis instrumentas. Senos ir naujos politikos? Bloga prieiga. Tradicinės – sanglauda yra tradicinė – bet ne „sena“. „Directorate-General for Climate Action“ yra seniai, tad klimato politika nėra nauja! Mano nuomone, tai gera, dorai „konservatyvi“ prieiga!

Reikia grįžti prie nuosavų resursų temos. Filosofiškai, tai apie ES raidą: ES tapo priklausoma nuo turtingesniųjų valstybių. Reiktų grįžti prie to, kad subendrinam resursus – tiek, kiek jų galim skirti ir siekiam bendrų tikslų. O ne taip, kaip dabar: mažesnes pajamas turintys su ištiesta ranka kaulija dar šiek tiek iš turtingesniųjų. Taip vienąkart britai ir išstojo!

EP apsilanko mano senų laikų studentė Emilija Pundziūtė. Šviežiai iškepta daktarė, dėsto universitete Paryžiuj, taip pat yra mūsų bendruomenės Prancūzijooj pirmininkė…

Toliau EP susitinkame su dėstytojais, akademikais iš visos Lietuvos. O tada sušmėžuoja ir daugiau pažįstamų veidų: Lietuvos akademikų delegacijoje – ir VDU atstovai. Visada malonu sutikti buvusius kolegas.

Pietūs su Simonu Šatūnu (Ambasarodorius ypatingiems pavedimams, Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje). Diskutuojame apie MFF, mobilumo paketą, Europos žaliąjį kursą…

Dėl Just transition fund: lenka ir mes turėsime pagrįsti kiekvieno regiono tranziciją, o tik po to

EP plenarinėje bus svarstomas mobilumo paketas. Dėl taršos daugiausiai įtampos bus Žemės ūkyje, link organinės nenorės eiti, brangimas.

Trečiadienis, sausio 29 d.

ENVI-ECON darbo grupės posėdis.

Esther de Lange pirmininkauja. Kažkas kosteli. Esther šmaikštauja: debatų dėl korona viruso metu ji šalins iš salės kosinčius! Po „Brexit“ nuo vasario 1 d. EP bus 705 nariai, taigi bus 353 dauguma. Komitetuose visi išsaugos turimas vietas.

Peteris Liese siūlo plenariniam posėdžiui klausimą apie vaistų trūkumą. Pasisiūlau pasisakyti.

Mairead McGuinness – gamyba išeina iš ES į Indiją, Kiniją… Siūlo ir klausymus. Pasisiūlau būti pasisakančiu.

Rinksiu teiginius, faktus apie vaistų stoką – nuo europinės strategijos iki valstybių ligonių kasų taktikos. Kad būtų sąsaja su Lietuva! Apie generikus – ar ligonio teisė rinktis, ar ligonio teisė būti minimaliai gydomam?

ELP frakcijos posėdis, veda pats Manfredas Weberis.

Frakcijos posėdy – liūdesio nuotaikos: britai išeina.

Pakviestas Tuskas. Ilgiausiai sklaidosi apie Fidesz partiją. Ne viskam pritariu. Tačiau daugumos nuomonė aiški: Fidesz suspenduojama.

Rasa Juknevičienė steigia neformalią grupę „Europos Atminčiai“ EP

Dalyvauju įsteigiant istorinės atminties grupę. Siūlau nepamiršti ir pritariu rumunui Trajanui Basescu, kad Molotovo-Ribentropo pakto problema – n tai ne tik praeitis, bet tie dalykai daro įtaką ir dabarčiai, ir ateičiai. Taip pat solidarizuojuosi su latve Dace Melbārde, kad Pirmojo Pasaulinio karo nedera pamiršti. Dauguma pasisakiusiųjų už tai, jog lygiai svarbi ir holokausto – ne tik bolševizmo – atmintis. Niūriai juokauju: nes holokaustas baigėsi, o bolševizmas tęsiasi.

Plenarinė sesija. Veda pats EP pirmininkas Sassoli.

Pagaliau – „Brexit“ klausimas. Tenka balsuoti „už“… Pamatau, kaip patyrę, žinomi politikai verkia!

Visas savo mintis apie tai sudėjau į „Facebook“ įrašą:

Išgyvenom dieną, kai emocijos persilieja su politika. Teko apsispręsti ir balsuoti „už“ susitarimą dėl Didžiosios Britanijos pasitraukimo. Nelengva pareiga! Kaip atsitiko, kad po 40 metų valstybė, kuri du kartus vadavo mus dviejuose karuose, o ir dabar tempia saugumo naštą, mus palieka? Pagrįstai tikime, kad santykiai liks glaudūs ir geranoriški. Misteris Faragas (sutikau lifte netyčia, bet tai simboliška) sako: „The end of the road“. Aš: „I continue“.

Pabaigai, visai neplanuotai, catch the eye principu, pasisakiau apie koronavirusą.

Ketvirtadienis, sausio 30 d.

Plenariniame britai balsuoja paskutinį kartą.

Vėliau teikiu interviu Lietuvos radijui dėl „Brexit“.

Truputis asmeninių patirčių… Pasiekia žinia, kad mirė mano bičiulis Vidmantas Bartulis. Pirmoje klasėje, pačią pirmą gyvenime dieną mokykloje (ji vadinosi Kauno specialioji vidurinė muzikos mokykla) nuteikė labai paprastam draugiškumui. Per penkerius metus toje mokykloje radosi naujų draugų, bet Vidmantas išliko kažkaip ypatingai svarbus. Tas ryšys vis atsistatydavo tokiais pliūpsniais ir vėlesniais metais. O emocinis jo muzikos poveikis!.. tiesiog buvau formuojamas tos jo kūrybos kaip asmenybė… paskutinis pokalbis telefonu buvo po Akto suradimo… žinoma, apie tai, kaip susitiksim ir normaliai pabendrausim… ir va jau nebent Anapus…

Penktadienis,  sausio 31d.

Aš jau Lietuvoje! 7 val. ryto autobusu iš Kauno keliauju į Zarasus. Čia susitinku su Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos gimnazistais ir pedagogais. Toliau keliaujame į Zarasų Pauliaus Širvio progimnaziją, kur vyksta susitikimas su mokiniais, mokytojais bei Zarasų gyventojais. Po to patraukiame į susitikimą su Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinio gimnazistais, pedagogais ir Rokiškio miesto gyventojais.

Su moksleiviais
Su moksleiviais

Visos patirtys labai įdomios. Džiugu, kad jaunimas domisi Europa, ES, Lietuvos istorija. O man pačiam gera treniruotė prieš Žaliąją savaitę, kai keliausiu po Lietuvą.

Po visko dar spėju dalyvauti TS-LKD Panevėžio skyriaus visuotiniame susirinkime.