loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Bitės, istorinė atmintis ir ES biudžetas

Su Stasiu Eidrigevičiumi

Vasario 3 d., pirmadienis

Darbo savaitė žada būti neilga, bet tikriausiai nenuobodi. Mane skraidina iš Vilniaus į Amsterdamą, paskui – traukiniu į Briuselį. Bus mažiau varginančių tūpimų.

Briuselyje laukia įvairiausios temos ir problemėlės: propolio purškimas tonomis ant laukų, Antantės veiksena po Pirmojo pasaulinio kuriant nepriklausomas valstybes, interviu Lietuvos žurnalistams apie daugiametę finansinę perspektyvą… Sakyčiau, tyčia ar ne, bet išpuolė gana būdingas dabartiniam mano statusui temų rinkinėlis. A. Bitutės. B. Lietuvos šimtmetis. C. Europos pinigai.

Propolis. Bičių veiklos produktas, bičių pikis. Propolis turi antibakterinį, priešvirusinį vietinį poveikį. Gali būti alergiškas. Vartojamas alternatyviojoje medicinoje, priskiriant gydomąsias savybes. Purkšti jį kaip pesticidą laukuose?! Galbūt, bet reiktų ištirti pašalinį poveikį. Vykdyti poveikio tyrimus būtina. Kodėl ID frakcijos atstovė pateikė prieštaravimą Europos Komisijos siūlymui tirti poveikį? Diskusijų eigoj turėtų išaiškėti, bet taip ir neišaiškėja. Užtat išaiškėja, kad visų kitų – didžiųjų, įtakingųjų – frakcijų nuomonė vienoda: Europos Komisija teisi, tirti būtina.

Paskui – latvių MEP‘o Ijabs rengiama konferencija. Blaszczak pasiūlė ir mane į renginio pristatytojus. Na, čia turiu ką pasakyti! Tai juk – Lietuvos ir kaimynių įsibrovimas į Europos žemėlapį po 1918-ųjų Vasario 16-osios. Suomija ir Ukraina susitvėrė dar mėnesiu kitu anksčiau. Antantei buvo lemta laimėti karą, tad pagaliau tą pokario žemėlapį braižė būtent Antantės valstybės. Pristatydamas konferenciją pasidžiaugsiu, kad daugiau dėmesio bus skiriama valstybių kūrimuisi, o ne vien jų tolesniam vienijimuisi. Radimosi stebuklas, misterija… kaip atsitinka, kai iš, atrodo, nieko, randasi tas kažkas – valstybė?! Per 3 metus po Akto suradimo tą gimimo vyksmą aiškinau šimtams žmonių, aiškindamasis tuo pačiu ir sau. Ir teigsiu: per 100 metų jau neblogai pažįstame save, galim papasakoti, kodėl ir kaip save regime šiose žemėse po šitais žvaigždynais; o kaimynai? Tie – už Nemuno, už miškų, už Dauguvos, už Vyslos?.. Jie patyrė labai panašų likimą – ar bandom perprasti, kaip jie suvokia save, kaip suvokia mus?.. Reikia dažniau ir daugiau kalbėtis. Balsavimai dėl istorinės praeities rodo, kad savo šiandienos iššūkius matome ir suprantame vienodai. O prisimindami kaip radomės, nejučia brėšim liniją tarp tada ir dabar, ir brėšis trajektorija į ateitį. Kas buvo vienodai, ir kas kitaip per tą šimtą metų? Ką įgijome ir ką praradome bendraudami, o kai kada ir negailestingai konfliktuodami? Kiek sustiprinome, o kiek nusilpninome save kitų, trečiųjų, valstybių atžvilgiu? Bet tai jau temos ateities susitikimams.     

Europos pinigai. Svarstymus reiktų pradėti nuo keleto bendresnių nuostatų.

Iš ko turėtų susidaryti ES biudžetas? Juk tai – politinis dokumentas. Iš kur sutariam paimti pinigus į ES katilą ir kaip iš to katilo kokioms EUROPOS reikmėms naudoti.

Taigi reiktų įrodinėti ir mano kaip rinktojo EP nario tokia turi būti pozicija – pareiga rasti EUROPINIŲ argumentų. Jog, jei Lietuva yra atskirty, tai visos Europos problema, ir reikia atseikėti tiek ir tiek, kad tą problemą spręstume.

Reikia daugiau diskutuoti apie biudžeto principus, kaip tat vieningumo. Tai bendro katilo principas. Ne tai kad – „žinai, aš didinčiau biudžetą ir Lietuva gautų daugiau, jei užsodintų pusę teritorijos miškais“, ar pan. Ne! Toliau, nuosavų resursų principas. Reiktų atiduoti surenkamus muitus ir dalį PVM, grubiai. Bet toks biudžetas reikmes tenkina nebent trečdaliu. Tad įvedamas dar vienas lėšų šaltinis, BVP dalis, ir čia galioja vienodo procento nuo BVP principas. Akivaizdu, kad didesnė ir turtingesnė įmokės daugiau, mažesnė ir skurdesnė mažiau.

Be to, yra biudžeto balanso principas. Išlaidos lygios pajamoms!

Vyksta ENVI komiteto posėdis. Po „Brexit“ šis didžiausias komitetas EP tapo dar didesnis.

Dėl Žaliojo kurso reikės keisti mąstymą, tai – pramonės revoliucija.

Mini 10 mlrd. Mini vandenilį. Reikia koreguoti konkurencijos taisykles. Kalba apie solidarumą. Net ir duomenų apdorojimas išskiria CO2. Toliau tęsiasi klausimų ir diskusijų maratonas…

16.30 Monitoring group on Russia. Čia temos visada nelengvos ir daugialypės.

VĖL grįžtu į ENVI komiteto posėdį.

Andrea Ammon (European Centre for Disease and Control). Labai informatyviai, raiškiai dėsto. Koroną prioritetizuoja.  Kas diagnozuos? Kaip ECDC planuoja priėjimą prie testų (ir daug kitų klausimų). Laboratoriniai tyrimai: neperkrauti kiekvieno atvejo tyrimais. Visi su panašiais simptomais bus susirgę tuo pačiu. Nėra nei vakcinų, nei antibiotikų. Bet nereikia panikuoti, kontroliuojame. Ar virusas gali mutuoti į pavojingesnį? Kinai ne visus skaičius teikia. Ar tikrai apsaugosime?

Mutuoja įvairiu tempu, informacijos dar nėra. Dar tik 3 savaitės. Leiskim jam apsispręsti! Kinai lyg nemeluoja. Per dieną tūkstančiu padidėja – turbūt geriau diagnozuoja. Už atvykėlius atsako nacionalinė sveikatos valdžia.

Kyla diskusijos, kad reikia sustabdyti Šengeną! Kilmė. Turguj? Ne. Tik 50 iš 100 turėjo kontaktą su gyvūnais. Inkubacinis periodas nuo 3 iki 12 dienų. Kiti virusai gali turėsi iki 21 d. inkubacinį periodą. Keista, kad Afrikoj nesimato. Kažin ar laukinių gyvūnų prekybos draudimas padėtų. Ką implikuoja antimikrobinis atsparumas piliečiams? Dar tarptautinę prekybą sustabdykim! (Na jau čia būtų visiškas panikos skleidimas ir įtaką net pasaulio ekonomikai!) Korona viruso mirtingumas mažesnis už SARS, atrodo. Antivirusiniai negelbsti. Lyg ir slūgsta.

ENVI posėdžio metu ELP frakcijos vardu teikiu poziciją dėl propolio: mano ir kitų frakcijų argumentai panašūs.

Vasario 4, antradienis

Frakcijos posėdis. Įvykus „Brexit“ ir į brito vietą atėjus estui (iki šiol frakcijoje neturėjone Estijos atstovo), ELP frakcija turi atstovus iš visų 27 valstybių. Klimatas ir vėžys – dideli iššūkiai Europai – ir abu yra viename ENVI.

Nuobodžių dienų EP nebūna! Šiandien atidariau konferenciją, skirtą naujų valstybių (ir Lietuvos!) atsiradimui po Pirmojo Pasaulinio karo. Susitikau su Lietuvos merais (šitiek pažįstamų!) Aptarti klausimai: nuo mobilumo paketo, Žaliojo kurso iki MFF. Taip pat teko garbė susitikti ir su Taivano ambasadoriumi. Kaip šioks toks Korona viruso ekspertas J, išklausiau apie Taivano, kuriam neleidžiama tapti Pasaulio sveikatos organizacijos nariu, problemas. O mainais į jų naujametinį kalendorių padovanojau Vasario 16-osios Akto kopiją!

Trečiadienis, vasario 5 d.

Nuo ryto darbas ELP frakcijos posėdyje, po to –  pirmasis susitikimas su inkstų sveikatos grupe.

Vėliau susitinku su „pačiu“ Stasiu Eidrigevičiumi! Briuselyje (pirmąkart jo paroda čia, o juk žinomas ne tik Lietuvoje ir Lenkijoj, bet ir JAV, ir Japonijoj…) – laimės trupinėliai. Sako: aš jus tuo prajuokinsiu; aš tik kūryboj niūrokas, šiaip gyvenime aš juokdarys. Ir tikrai prajuokina!

Trumpos savaitės „vainikas“ – spaudos konferencija, kurią organizavo Robertas Pogorėlis iš EP biuro Lietuvoje. Robertas irgi mano buvęs studentas.

Lietuvos žurnalistus domino trys pagrindiniai klausimai: MFF ir santykis su žaliuoju kursu; „Brexit“; energetika, Rusijos dominavimas, Astravas. Išdėsčiau savo nuomonę visais trimis klausimais