loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

„Pusžalė“ savaitė darbų ir pavasarėjančios gamtos

Dienoraštis

Balandžio 12–18 dienos, 2021 metų 15 savaitė

 

Balandžio pradžia man visada svarbių gimtadienių metas. Mano sesers (o turiu vieną seserį), mano pusseserės (irgi turiu tik vieną) ir mano mamos (kurios jau nebėra) gimtadieniai. Šią savaitę – trumpą ir ,,žalią” – EP nebuvo balsavimų, tai surašiau pilna raštų į savo dienoraštį. Tikras rašytojas! (With a little help of my friends) Parašiau sveikatos ministrui – bent du. Vienas, kad organizuotų hepatito C tyrimus Lietuvoje. Ši iniciatyva kilo Limui Kupčinskui, mums bediskutuojant, kokių iniciatyvų galėčiau imtis Kovos su vėžiu komitete EP. Iš viso pasirašėme keturi europarlamentarai.

Kitas – apie visišką chaosą skiepijant nuo COVID-19. Tai ar valdžia tik ,,pataria” skiepytis ar ir organizuoja skiepus? Ar tik pavėžėja senolius iki skiepo, o gal skiepą jiems atveža? Nei to, nei to! Taigi gal nuo šiol tegu sudiktuoja per radiją ir apie kitas ligas, kokius vaistus patartina vartoti. Ir nereiks nei ligoninių, nei gydytojų, nei seselių…

Dar surašiau Europos Komisijai kelis raštus, siūlydamas organizuoti viruso genų sekoskaitos tyrimus centralizuotai, ir pasiskundžiau, kad Kaliningrado srityje vietoj paveldo už Europos lėšas saugojimo jis veikiau bus naikinamas.

Balandžio 6 diena, antradienis.

 

„Tikro“ darbo šiandien darbotvarkėje nenumatyta, tad vėl galiu skirti dėmesio istorinio paveldo temai. Susitikimuose salėse manęs vis paklausia apie kitų valstybių nepriklausomybės deklaracijas. O tokių pasirašymo scenų net ir savo pašto ženklų kolekcijoje užtinku! Bet atskiroms tautoms jų valstybių nepriklausomybių ,,popieriai” rūpi aiškiai nevienodai. Pamėginus atlikti paiešką kurioje nors antikvaro svetainėje, turbūt dominuotų Lietuva. Šiaip ar taip, pašto ženklus, galų gale, kiekvienam savo Signatarui skirtus išleidom! Na, dar ši tema amerikonams rūpi (frazė „We The People“ tikrai yra neblėstanti), Airijai ir dar kai kurioms Lotynų Amerikos valstybėms. Pavyzdžiui, Gvatemala paskelbė savo nepriklausomybę 1821-aisiais, taigi šiemet – 200-osios metinės! O kiek dar po to visko buvo, jungimosi į sąjungas ir bandymų iš jų ištrūkti, visokių ,,šliaužiančių užvaldymų”… ,,Visos laimingos šeimos panašios viena į kitą. Kiekviena nelaiminga šeima nelaiminga savaip” (Tolstojus). Turbūt galima taikyti ir valstybių dramatiškiems nuosmukių ir kančių laikotarpiams.

NETEKTIS. Mirė buvęs ELTA naujienų agentūros Kaune direktorius, Lietuvos filologas, žurnalistas, vertėjas, ,,Lietuvos aido“ redaktorius – Adolfas Gurskis. Gimė 1936 metų balandžio 5 – balandžio 4 šiemet iškeliavo… Tesiilsi ramybėje.

Balandžio 7 diena, trečiadienis.

 

Pandemijos kontekste nenuilstamai primenu ir apie lėtines ligas, ypač apie vėžį. Kadangi esu Kovos su vėžiu komiteto narys Europos Parlamente, buvau pakviestas kalbėti ,,Žinių radijo“ laidoje „Europarlamentaro požiūris“ apie tai, ar skiriamas pakankamas dėmesys kepenų vėžio profilaktikai. Daugiausiai kalbėjo LSMU profesorius Limas Kupčinskas, akademikas, gastroenterologas. Jis ir inspiruoja veikseną šioje srityje. O statistika negailestinga. Vien praėjusiais metais ES diagnozuota daugiau kaip 2,5 milijono sergančių vėžiu žmonių. Laidoje nuskambėjo klausimai, apie vėžio patikros programas ir kokių konkrečių planų ketina imtis Europos Parlamentas. Dėmesys kovai su šia liga EP yra jau nebe naujas dalykas. 2019 metų rinkimuose ELP programoje iš anksto buvo įrašytas kovos su vėžiu stiprinimo klausimas. Pernai įkurtas Specialusis kovos su vėžiu komitetas pradėjęs veikti ėmėsi svarstyti daugybę aspektų: ligos rizikos faktorių mažinimą, gydymo metodų modernizavimą, vaistų prieinamumo suvienodinimą ir kitas. Žinoma, viskas priklauso ir nuo skirtingos vėžio rūšies. Kepenų vėžio profilaktikai atsiveria unikali galimybė: tam tikroje populiacijos dalyje ištirti hepatito C paplitimą, o jis yra svarbus kepenų vėžio rizikos faktorius. Hepatitas C plinta kaip virusas (per kraują perduodama infekcija), o tolimesnė raida, kai organizmas apkrečiamas, yra kepenų cirozė arba kepenų vėžys. Kuomet dabar pasaulyje vis dar plinta COVID-19, reikia nepamiršti ir kitų plintančių virusų…

Nuo šiandien (Vyriausybės atstovas teigia, kad galbūt visam laikui) atsisakoma varžyti eismą keliuose tarp Lietuvos savivaldybių. Velykų šventėms toks ribojimas dar galiojo, o viruso užsikrėtimo atvejų ir vėl, panašu, daugėja… Skiepijimas įsibėgėja, bet senyvo amžiaus žmonių paskiepijama gėdingai menka dalis.

Balandžio 8 diena, ketvirtadienis.

 

Džiugi žinia! Kaune biuro grindys tiesiog lūžta nuo dėžių su mano knygos ,,Fuksai Europoje“ tiražu. Pagaliau… Procesas vyko ilgai, o ir pasijuto, kaip kai kurie darbai negali vykti nuotoliniu būdu. Na, bet rezultatas yra!

EURONEST Parlamentinės asamblėjos parengiamasis posėdis. Išsamūs ekspertų pristatymai. Baltarusijoje padėtis, deja, blogėja. Tarp įvairių temų – ir vis dažniau svarstoma skiepijimo nuo COVID-19 Rytų kaimynystės valstybėse problematika.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ENVI) susitikimas dėl klimato teisės. Apie klimato teisę tiek EP, tiek ir ELP buvo sunku diskutuoti. Balsavimas buvo ne vieningas. P. Liese: ,,Kovodami su klimato kaita, turime pirmiau dirbti ir ties ekonomika. Vyksta daugybė diskusijų EP ir yra rodoma iniciatyva“.

Susirinkę į nuotolinį pokalbį, mes, keturi Lietuvoje rinkti europarlamentarai, nutariame ,,užbombarduoti“ raštais Lietuvos ministrus: tegu organizuoja kovą su hepatitu C, nieko ilgai nelaukiant. Dar ir į europines institucijas panašų kreipimąsi reikės surašyti. O mūsų finansų ministrę nuotolinio susitikimo metu ,,užbombarduoju“ jau žodiniu klausimu: kaip atsitinka, kad Lietuva mokslinių tyrimų HORIZON EUROPE programoje pagal skirtas tyrėjams lėšas tesugeba pirmauti prieš Maltą, nuo visų kitų ES valstybių atsilikdama? Žodinis atsakymas man nepasirodė konkretus, tai ir vėl teks jiems rašyti.

Balandžio 9 diena, penktadienis.

 

Išsiunčiu raštą Europos Komisijai dėl „Thingstaette“ teatro terasos Tilžėje išsaugojimo. Kaliningrado srities valdžia „pragmatiškai“ pasinaudojo europinėmis lėšomis (o jos skirtos pasienio regionų kultūros paveldo išsaugojimui) ir vietoj jautraus dėmesio europiniam paveldui „sudėliojo trinkeles“. (Tai kažkur jau girdėta, beje, ar tik ne iš ES narių patirties visa tai). Parašiau. Vis dėlto kokia nors kontrolė tai gal yra? Turi gi būti kokia nors atskaitomybė!

NETEKTIS: mirė princas Pilypas. Buvo bendraamžis su Vytautu Mačerniu. Amžiaus skirtumas – tik 5 dienos.

1921 m. birželio 5 dieną, sodyboje tarp Žemaitijos pelkių gimė berniukas. Neturėjo ,,nei sosto, nei tarnų karališkam dvare”, tik poeto dovaną. Po penkių dienų, tarp Graikijos kalvų, gimė kitas berniukas. Jis turėjo karališko kraujo, buvo princas, bet tebuvo gal penktas eilėje į sostą. Pirmasis, sulaukęs 23 metų, 1944-aisiais žuvo lemtingoje sankirtoje: važiavo pro Kristaus kelio stotį ,,Veronika sutinka Jėzų” ir pasitiko lekiantį sovietinio tanko sviedinį. Palaidotas net ne kapinėse. Liko eilėraščiai. Antrasis, sulaukęs 26 metų, 1947-aisiais susituoks su britų sosto įpėdine (kuri paskui tapo karaliene ir tebevaldo iki šiol) ir išgyvens ilgą kupiną įvykių gyvenimą. Greit jis bus palaidotas karališkų rūmų koplyčioje po lentele ,,1921-2021″. Pirmasis niekada nesilankys Anglijoje, antrasis apsilankys Lietuvoje, bet jiedu niekada nesusitiks. Gal tik mano knygos puslapiuose.

Gyveno kartą nelaimingas, vienišas karalius:

Turėjo jis didingus, neįspėjamus planus, […]

Nerado jis šaly aristokratų,

Kurie kalbėtų jam protingus ir švelnius žodžius.

Ir nuo širdies pakilo sunkios ašaros,

Tačiau, kad neužlietų jos skruostus,

Užgniaužė skausmą, metų metais tvinusį

Ir mirė šaltas, išdidus.

Čia Mačernis. Gal apie Pilypą? Juk abu buvo gimę 1921 birželį… šiemet abiem galėjo sukakti 100. Beje, Pilypas taip niekada ir netapo „tikru“ karaliumi.

Balandžio 10 diena, šeštadienis.

 

Dvi žinios – viena gera, kita kaip visada. Geroji tai, jog pagaliau yra viena savivaldybė Lietuvoje, kurioje nuo COVID-19 paskiepyti visi vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys. Tai – Neringa. Ta kita žinia, jog vyko studentų vakarėlis (daugiausia ERASMUS+ studentai, taigi vakarėlis buvo tarptautinis), kuriame dalyvavo daugiau kaip 100, o „pagauti“ 89 vakarėlio dalyviai.

Piliakalnių lankymai tęsiasi. Šiandien tuo pačiu ir vėlesnių laikų 20 amžiaus pradžios fortifikaciniai įrenginiai prie Palemono. Ten pat ir Vieškūnų piliakalnis tebestovi.

Balandžio 11 diena, sekmadienis.

 

Lauke +19 laipsnių pagal Celsijų. Ne prognozė. Faktas!