loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

EP Plenarinės sesijos balsavimuose – dėmesys geopolitinei situacijai

Pirmojoje spalio mėnesio Strasbūro Plenarinėje sesijoje – nemažai geopolitinių temų. Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis iš daugelio balsavimų, pristato kelis savo rašytinius paaiškinimus dėl balsavimų (angl. explanations of vote).

Balsavimų dėl rezoliucijų paaiškinimai:

Padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo (B9-0485/2021 -Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń)

Praėjus vieneriems metams po smurto ir represijų bangos pradžios Baltarusijoje, situacija vis dar nepasikeitė. Tačiau aišku, jog ir toliau iš ES Parlamento pusės bus dedamos pastangos suteikti visokeriopą pagalbą pilietinei visuomenei bei kitoms nuo režimo nukentėjusioms grupėms. Todėl pritariu šiai rezoliucijai, kad ES privalo tęsti bendradarbiavimą su demokratinės Baltarusijos jėgomis, bei siekti abipusio politinio dialogo, konsultuoti dėl potencialių reformų, kurios ateityje, Baltarusijai, tapus demokratine bus esminės valstybės vystymo procesuose. Kol kas, tikslinės priemonės turi būti nukreiptos daryti maksimalų spaudimą Lukašenkai bei režimo pagrindiniam rėmėjui – Putinui. O ir kalbos apie penktąjį sankcijų paketą po truputį turėtų virsti realybe, tad politinės valios bei ES institucijų koordinavimo dėka, pasiekti susitarimo turėtų būti įmanoma. Pritariu, jog glaudaus koordinavimo perspektyvos dėl ekonominių ir sektorinių sankcijų turi būti derinamos su kitais panašaus mąstymo partneriais, tokiais kaip JAV, Kanada ir JK.

Arktis: galimybės, problemos ir saugumo iššūkiai (A9-0239/2021 – Anna Fotyga)

Arktis šuo metu susiduria ne tik su klimato kaitos iššūkiais, tačiau dar ir su naujomis geopolitinėmis įtampomis. Rusijos ir Kinijos ekonominiai ir energetiniai užmojai dėl Arkties turės įtakos Europai, todėl svarbu yra jau dabar turėti bendrą viziją dėl tolimesnės strategijos Šiaurėje. Todėl pritariu šiai rezoliucijai, jog privalome prisidėti tiek prie Arkties geopolitinės raidos, tiek prie klimato kaitos suvaldymo. Dėl klimato kaitos klausimų, pritariu, kad yra reikalinga vieninga pozicija dėl tvaraus energijos Arkties išteklių naudojimo, todėl kuriant energijos ir energijos vartojimo efektyvumo politiką privaloma bus atsižvelgti ir į Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslus. O geopolitiniai ir saugumo iššūkiai kyla dėl bendrų Rusijos ir Kinijos plėtojimų projektų, susijusių su energijos gavyba Šiaurės jūroje, todėl augant šių šalių techniniam pajėgumui, ES privalo taip didinti savo pasiruošimą, pavyzdžiui vystant ledlaužių sistemas. Tokiu būdu transporto kelių plėtra prisidės prie geresnių ryšių Šiaurės regione plėtojimo, o tuo pačiu sustiprins ir atsparumą potencialiam Kinijos ir Rusijos spaudimui.

ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėtis (A9-0234/2021 – Urmas Paet)

Pastaraisiais metais vis dažniau yra aptariamas poreikis bendrai kibernetinio saugumo strategijai, kurios tikslas būtų sukurti geresnius nacionalinius, civilinės ir karininės srities kibernetinius pajėgumus. Akivaizdu, kad tokios šalys kaip Rusija ir Kinija testuoja mūsų gynybinį pasirengimą įvairiuose srityse, kaip pavyzdžiui koordinuojant kibernetinius išpuolius prieš valdžios institucijas ir privačias bendroves. Todėl norint apsaugoti svarbius kibernetinės infrastruktūros objektus, ES narės privalės dalintis informacija ne tik dėl incidentų, bet ir patirtimi kibernetinės gynybos srityje. Dėl konkrečių priemonių, manau jog tikslinga yra stiprinti bendradarbiavimą su ES Reagavimo į kompiuterinio saugumo incidentus grupe (CERT-EU), dėl valstybių narių institucijų, įstaigų ir agentūrų naudojimų tinklų apsaugos. Taip pat pritariu ir dėl ES karinio kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT) tinklo įkūrimo, įskaitant plėtojimą ir bendro Europos tinklo, kurio paskirtis būtų reaguoti į kibernetinius išpuolius daug sparčiau. Rezoliucijoje buvo pabrėžiama partnerystės svarba tarp tarptautinių veikėjų, todėl ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos ir operacijos bei ES PESCO ir NATO pažangiosios gynybos investicijų didinimas sustiprins gynybinius pajėgumus.

Ankstesnius EP nario L. Mažylio rašytinius paaiškinimus dėl plenarinės sesijos balsavimų (angl. explanations of vote) galite rasti jo oficialiame Europos Parlamento profilyje