loading
logo ELP frakcija

Liudas Mažylis

Europos Parlamento narys

© European Union 2019 – EP/photographer
Sprendimas: DigitalRoot.lt

Akademinės veiklos rezultatai


Mano akademinė veikla susideda iš skirtingų etapų.

Pirmasis etapas. 1977 m. pabaigęs organinės chemijos studijas Vilniaus universitete, grįžau gyventi ir dirbti į Kauną, konkrečiai – į Kardiologijos institutą. Čia dirbau iki 1990 m.: paskelbiau 15 straipsnių recenzuojamuose periodiniuose moksliniuose leidiniuose apie indolo klasės heterociklinių junginių sintezę ir tyrimą, vykdžiau naujų biologiškai aktyvių šios klasės junginių paiešką. Esu 6 išradimų autorius ar bendraautoris. Apgyniau disertaciją tema „Indolin-2-ono ir benzindolin-2-onų 3-pakeistų darinių sintezė ir savybės“, esu chemijos mokslų daktaras.

Antrasis etapas. Į akademinę veiklą grįžau 1997 m., bet nuo tol darbavausi nebe chemijos, o socialinių mokslų srityje. Juk jau buvau sukaupęs darbo savivaldybės taryboje patirtį, dalyvavau tarptautiniuose demokratijos plėtros projektuose, tad atsirado galimybė analizuoti bei lyginti. Vėl pradėjau skelbti mokslinius straipsnius, dėsčiau studentams. Docento laipsnį gavau 2000 m., jau dirbdamas dėstytoju Vytauto Didžiojo universitete (VDU). 2001-2006 m. buvau Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktoriaus pavaduotojas. Habilitacija vadybos ir administravimo srityje man suteikta 2007 m. Lygiai už metų, 2008-aisiais, tapau VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros profesoriumi.

Už nuopelnus Lietuvos istorijai, Vokietijoje suradus istorinį dokumentą, 1918 m. vasario 16 d. nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo, taip pat už ilgalaikį mokslinį ir pedagoginį darbą bei universiteto vardo garsinimą, 2018 m. vasario 15 dieną VDU šventiniame renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, valstybingumo šimtmečiui ir 96-ajam universiteto gimtadieniui, man buvo įteiktos VDU Humanitarinių mokslų Garbės profesoriaus vardo regalijos.

Kai 2017 m. Vokietijoje suradau Vasario 16-osios Akto originalą, man buvo skirti įvairūs apdovanojimai, tarp jų – Lietuvos pažangos premija. Ši premija skiriama už išskirtinės reikšmės mokslo ar mokslo taikomosios veiklos rezultatus (gamtos ir kitų mokslų sričių, kultūros, valstybingumo stiprinimo pasiekimus, inovacijas, proveržius ir pan.), plačiai žinomus Lietuvos visuomenei.

Mokslinių interesų sritys:

 • Europos integracija
 • Europinės politikos sritys ir administravimas
 • Referendumai
 • Baltijos valstybių politinės sistemos
 • Lietuvos politinė sistema, įskaitant valstybės formavimosi ir pripažinimo procesų analizę

Tarptautinių ir nacionalinių projektų koordinavimas:

 • „Savivaldybių veiklos viešumas“ (1998–1999 m.)
 • „Sociokultūrinių skirtumų didėjimo prevencija įvairių tipų Lietuvos regionuose“ (2001–2002 m.)
 • „Politikos mokslų dėstymo patirties perteikimas Gruzijos aukštosioms mokykloms“ (2005 m. Atviros Lietuvos fondas)
 • „Nerinkiminių kampanijų įtaka politikos procesams Lietuvoje“ (2011–2012 m., Lietuvos mokslo taryba)
 • ,,Lietuvos valstybės kūrimas ir pripažinimas 1917–1918 m.: istoriniai bei politologiniai aspektai" (2018–2019 m., Lietuvos mokslo taryba, reikminių tyrimų projektas).

Esu Lietuvos politologų asociacijos narys, [Kauno deputatų klubo narys, Lietuvos filatelistų draugijos narys, Jurgio Šaulio draugijos narys].

Dėstytojo darbas

Dėsčiau bakalauro, magistro, doktorantūros studijų studentams, vadovavau jų baigiamiesiems darbams, buvau gynimo komisijų narys ne tik VDU, bet ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. 

Dėstyti dalykai

 • Europos Sąjungos politinės institucijos ir sprendimų priėmimas
 • Baltijos ir Šiaurės valstybių politinės sistemos
 • Europos kaimynystės politika ir kt.

Mokslinių publikacijų sąrašas